22.04.2006 r. -Uroczystość jubileuszowa
Ks. Prymasa w mogileńskiej farze

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA,
27 ROCZNICA PRZYJĘCIA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH,
25 ROCZNICA POSŁUGI PRYMASOWSKIEJ,
J. E. KS. KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA, PRYMASA POLSKI