Kościoły pw. Św. Jakuba w Polsce

Archidiecezja Gnieźnieńska
www.archidiecezja.pl

Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Kamieńcuna szlaku św. Jakuba, Kamieniec 7 (k. Mogilna), 88 - 333 Trzemżal, województwo kujawsko - pomorskie, Dekanat trzemeszeński.

Rys historyczny Wieś kamieniec - starodawna osada nad jeziorem kamienieckim, należała już w XII wieku do uposażenia klasztoru Kanoników Regularnych Lateraneńskich w Trzemesznie, którzy już w XIII wieku wystawili tu drewnianą świątynię ku czci Najświętszej Maryi Panny i utworzyli parafię obejmującą wioski: Kamieniec, Miławę, Płaczkowo, Robakowo, Kamionek, Dysiek i Kątny Młyn. Duszpasterzami byli zakonnicy trzemeszeńscy. Pierwsza wzmianka o proboszczu pochodzi z 1404 roku. W 1608 roku istniała przy kamienieckim kościele szkoła parafialna. Natomiast w roku 1632 przyłączono do Kamieńca parafię Rękawczyn, w której był zrujnowany, zatem opuszczony od 1608 roku kościół. W czasie "Potopu szweckiego" ucierpiała parafia i kościół kamieniecki, a ks. proboszcza Łukasza Koczelewskiego broniącego kościoła przed zbeszczeszczeniem Szwedzi zamordowali. W 1701 roku powołano Bractwo św. Józefa, które istnieje do dnia dzisiejszego. Za czasów saskich parafia i kościół doznawała wielu szkód i grabieży m.in. w 1707 roku grasujący po okolicy Kozacy zrabowali srebrne sukienki i wota z obrazów Matki Bożej i św. Józefa. Gdy proboszczem parafii kamienieckiej był ks. Jan Cieński, rozebrano starą świątynię, wielokrotnie remontowaną i na jej miejsce z jego inicjatywy postawiono nową - w latach 1722 - 1724 , którą konsekrował w 27 października 1726 roku ks. Biskup Franciszek Kraszkowski. Jest to kościół o konstrukcji zrębowej orientowany wzniesiony w rzucie krzyża łacińskiego. Posiada prezbiterium zamknięte prostokątnymi kaplicami w układzie trójbocznym. Wieża posiada konstrukcję słupowo ramową. Z początku XVIII wieku pochodzi główny barokowy ołtarz z obrazem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i dwa boczne ołtarze, ambona, organy oraz Droga Krzyżowa. Chrzcielnica z drugiej połowy XVIII wieku. Na początku XIX wieku parafia liczyła 1000 dusz, lecz grasująca podczas Powstania Listopadowego w Wielkopolsce "cholera" przyczyniła się do zmniejszenia tej liczby o połowę bo w 1834 roku w parafii zarejestrowano 594 dusze, a dziewięć lat - później, 1843 roku parafia już liczyła 750 dusz. W latach 1849 - 1852 zaraza ponownie zebrała swoje żniwo bo aż 450 dusz. Pierwszym proboszczem diecezjalnym był ks. Jan Klupp, którego doczesne szczątki złożono w grobie przy kościele. Ostatni z przedwojennych proboszczów ks. Piotr Fibak w 1931 roku na mocy decyzji Władzy Duchownej przeniesiony zostaje do Szadłomic, a beneficjum kamienieckie zostało przeznaczone na mensę arcybiskupią - ks. Kardynał Hlond wielokrotnie bywał w Kamieńcu jako swej rezydencji. Na początku wojny (II światowa) kościół został zamknięty. Po wojnie - mimo trudności kościół został zabezpieczony podmurówką, nowymi gontami. Sprawiono też dwa nowe dzwony. Na Millenium kościół zostaje gruntownie odrestaurowany, zakonserwowany i odmalowany. Plebania z początku XX wieku.

Proboszczowie po 1945 roku: ks. Sylwester Kinecki (1945), ks. Stefan Kaczmarek (1945 - 1946), ks. Tadeusz Wróbel (1946 - 1948), ks. Bernard Kwasigroch (1948), ks. Leon Lenz (1948 - 1950), ks. Stefan Smaruj (1950 - 1952), ks. Józef Eberl (1952 - 1960), ks. Jan Lewandowski (1960 - 1977), ks. Zenon Walkowiak (1977 - 1985), ks. Jerzy Mostowski (1985 - ).

Dane statystyczne: Liczba wiernych 882. Miejscowości należące do parafii: Dysiek, Gałczynek, Kamieniec, Miława, Płaczkowo, Płaczkówko, Rękawczyn, Słowikowo, Skubarczewo. Odpust: 25 lipca św. Jakuba (główny), 19 marca św. Józefa. Całodzienna adoracja: 5 stycznia. Porządek Mszy św.: Niedziela: 8:00, 11:00; 9:30 - Skubarczewo w kaplicy MB Ostrobramskiej - Dom Pomocy Społecznej. Dni powszednie: 9:00 lub 18:00. Cmentarz parafialny założony w połowie XIX wieku.