XXII ¦wiatowy Dzień Chorego

W ¶rodę, 11 lutego we wspomnienie Naj¶więtszej Maryi Panny z Lourdes obchodzili¶my już XXII ¦wiatowy Dzień Chorego . Uroczyst± Mszę ¶więt± o godzinie 10.00 w naszej ¶wi±tyni odprawił ks. Proboszcz Zenon Lewandowski dla licznie zgromadzonych chorych. W tym dniu odwiedził także chorych w mogileńskim szpitalu (opiekę duszpastersk± pełni± księża z Parafii Jakubowej), którym udzielił Sakramentu Namaszczenia. Po Eucharystii odbyło się spotkanie w Sali im. Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka wszystkich.

Foto: Mateusz