Pożegnanie ks. Wikariusza Krzysztofa Urbaniaka

29.06.2015 r. - Podczas uroczystej Mszy św., którą sprawował nasz ks. wikaiusz w asyście ks. proboszcza, parafianie pożegnali ze łzami w oczach ks. Krzysztofa. Pracował on w naszej parafii od 15.07.2011 do 31.06.2015. Decyzją Kurii został przeniesiony z dniem 1.07.2015 r. do Chodzieży. Życzymy Ks. Krzysztofowi powodzenia w nowej parafii, zdrowia i sił do paracy wikariuszowskiej na kolejnym odcinku drogi kapłańskiej.

Foto: Marcin Reis