Wyszukiwarka zmarłych

Wyszukaj (Search)
Cemetery in Mogilno

pochowanych na cmentarzu parafialnym

rozwiń - zwiń

Figury i krzyże przydrożne

Sanktuaria Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Jan Paweł II
* 18.05.1920 + 02.04.2005

Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB
w Częstochowie


Odnowione kolumny, nowe ławki

W poniedziałek, 22 grudnia 2014 wstawiono do naszego kościółka nowe przepiękne ławki, odnowione zostały także kolumny w ołatarzu głównym.

Foto: Marcin Reis