Wieści z Fary

Przypominam, iż poczšwszy od niedzieli odpustowej na okres wakacyjny zawieszona została niedzielna Msza œw. sprawowana o godz. 12.00. Tym samym do końca miesiaca sierpnia - niedzielne Msze œw. sprawowane będa w naszym koœciele zwyczajowo o godz.: 8.30; 10.30 oraz o 15.30 a także w sobotni wieczór o g. 17.30.

W najbliższa sobotę, 13 sierpnia, przypada rocznica kolejnego z fatimskich objawień. Jeżeli pozwoli na to pogoda o godz. 20.00 rozpoczniemy na powietrzu nasze kolejne Maryjne Czuwanie. Zapraszam do wspólnego œpiewu maryjnych pieœni, różańca z rozważaniami i apelu jasnogórskiego. Przypominam, że w roku obecnym towarzysza nam orędzia z objawień Matki Bożej w afrykańskim Kibeho (sprzed 40 laty, które 20 lat temu oficjalnie uznane zostały przez Koœciół). Proszę o zabranie œwiec z osłonkami.

Również pod koniec najbliższego (ewentualnie z poczštkiem przyszłego) tygodnia powinny rozpoczać się długo przygotowywane - od strony dokumentacji oraz stosownych zezwoleń a także starania o konieczne dotacje - prace nad wyprostowaniem zabytkowego murowanego ogrodzenia naszego koœcioła, stawianego jeszcze przez Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka w latach 1904-05, w ostatnim czasie prowizorycznie zabezpieczonego w miejscu widocznego wychylenia. Przepraszam już teraz za możliwe utrudnienia w poruszaniu się chodnikiem a bardzo możliwe, że i przekierowanie na czas robót ruchu pieszego na drugš stronę chodnika.

Przedstawicieli naszej Parafialnej Rady zapraszam już teraz w przyszły wtorek, to jest 16 sierpnia, po wieczornej Mszy œw. na pilne zebranie w sprawie bliskich już uroczystoœci Jasnogórskiego Nawiedzenia Matki Bożej w naszej Parafii w dniach 4-5 wrzeœnia br.. Proszę wszystkich o obecnosć a jednoczeœnie już teraz serdecznie za nia dziękuję.

Wyjazd autokarowy na Lednicę i Lednogórę:
Zdjęcia z wyjazdu parafian na Lednogórę i Lednicę

Jubileusze
1 - papierowy, 3 - skórzany, 5 - drewniany, 7 - miedziany, 10 - blaszany, 13 - koronkowy, 15 - kryształowy, 20 - porcelanowy, 25 - srebrny, 30 - perłowy, 35 - koralowy, 40 - rubinowy, 45 - szafirowy, 50 - złoty, 55 - szmaragdowy, 60 - diamentowy, 65 - żelazny, 70 - kamienny, 75 - brylantowy.