Biogramy kapłanów

Imię i nazwisko kapłana Zmarł Funkcja, miejsce
Ks. Stanisław Kamiński 09.06.1927 proboszcz w Kębłowie
Ks. Ignacy Golski 16.06.1927 proboszcz w Radlinie
Ks. Edmund Byczyński 07.07.1927 były proboszcz w Gromadnie
Ks. Michał Budziak 10.10.1927 proboszcz w Chomętowie
Ks. Jan Bąk 21.12.1927 proboszcz w Czerniejewie
Ks. Maksymilian Szukała 29.03.1928 proboszcz w Gołańczy
Ks. Władysław Haupa 01.05.1928 Radca, proboszcz w Konojadzie
Ks. Bronisław Rybicki 18.05.1928 Radca, proboszcz w Kórniku
Ks. Stanisław Kopernik 30.05.1928 proboszcz w Strzelnie
Ks. Teofil Jany 16.06.1928 Dziekan, proboszcz w Sokolnikach>
Ks. Florian Grobelny 24.06.1928 zakonnik, wikariusz w Pępowie
Ks. Ignacy Serdecki 27.06.1928 proboszcz w Lussowie
Ks. Józef Jagalski 04.07.1928 proboszcz w Szadłowicach
Ks. Czesław Meysner 05.08.1928 Infułat, Prałat, Dziekan, proboszcz w Poznaniu
Ks. Maksymilian Hajduk 18.09.1928 w Kępnie, emer. proboszcz Diecezji Przemyskiej
Ks. Teofil Mindak 19.09.1928 proboszcz w Parzynowie
Ks. Andrzej Ussorowski 20.09.1928 proboszcz w Kwieciszewie
Ks. Ludwik Sołtysiński 21.09.1928 proboszcz w Szubinie
ks. Wojciech Spychałowicz 22.09.1928 proboszcz w Ryszewku
Ks.Stefan Toboła 1928 proboszcz w Golinie